Zoals toegelicht in onze blog van 7 juni, zijn we als stichting gestart met de ondersteuning van projecten rondom Onderwijs
en Ondernemerschap in Malawi. Onze insteek daarbij is: rechtstreeks, praktisch, kleinschalig en
duurzaam. In onderstaande worden onze projecten toegelicht. Voel je uitgenodigd om ze te ondersteunen! 

Op alle projecten is een disclaimer van toepassing. 

Actieve projecten

Project 'Nationale Boomplantdag'

Mogen we met jou een boom opzetten voor een betere toekomst? 14 december 2020 vieren we in Malawi de Nationale Boomplantdag. SEEn support sinds een aantal maanden de Nguwe gemeenschap in Malawi. Op 14 december vieren we de nationale Boomplantdag. Samen met onze partners van de lokale Nguwe gemeenschap in Malawi. Op onze dag organiseren we samen met de gemeenschap, onder de bezielende begeleiding van Hessel, Dilo en chief Christopher Mvula van Mguwe een feestelijke en educatieve workshop in het teken van “reforestation” en “sustainable cooking”. 

Om zowel een goede aanplant en duurzaam gebruik van bomen als ook het spaarzaam gebruik van hout voor huishoudelijke gebruik mogelijk te maken, willen we graag met jullie hulp elk van de 38 huishoudens in de Nguwe community op 14 december het volgende pakket aanbieden aan de gemeenschap.:

  • 1 brandstofzuinig fornuis (inclusief training in het gebruik ervan).
  • 2 Fruitbouwen – voor eigen gebruik en/of kleinschalige verkoop (zoals bananen, guave of papaja’s). 
  • 5 Brandhoutbomen – snelle (her)groei (zoals blauwe gom of bamboe).
  • 5 inheemse bomen – herbebossing (zoals Senna of acacia)
Met dit pakket kunnen zij zelf een start maken met “herbebossing” en “sustainable cooking” als onderdeel van de visie om zich te ontwikkelen tot een duurzaam zelfredzame community. 

Om deze actie voor elk gezin in Nguwe mogelijk te maken zijn de kosten begroot op € 20,00 per huishouden. Help jij mee om, in deze decembermaand, de boomplantdag tot een succes voor de gezinnen in Nguwe tot een feestelijke start van dit educatieve project te maken?

Supporten kan via onderstaande link of door het scannen van de QR-code. Eenvoudig via je bankapp. Elk bedrag is welkom! 

Afgeronde projecten

Project 'Elk kind naar school!'

In Malawi is het naar school gaan nauw verbonden met het verstrekken van een maaltijd en nu – vanwege “Corona”- ook met het dragen van een mondkapje. Wij vragen jullie support om dit voor hen mede mogelijk te maken. Wil je ook dat elk kind naar school kan? Wil je daar rechtstreeks aan bijdragen? Dat kan!

Je kunt op verschillende manieren bijdragen:

Voor €2,00 kan 1 kind één maand naar school

In dit bedrag zitten de kosten voor een duurzaam mondkapje ( gemaakt door een lokale kleermaker; zoals onze bekende kleermaker nu in Cape Maclear voor zijn community óók aan het maken is), een warme maaltijd met fruit, vergoeding voor de onderwijzers en voor het verbruik van water.

Voor €120,00 kunnen alle 60 kinderen één maand naar school

In dit bedrag zitten de kosten voor een duurzaam mondkapje ( gemaakt door een lokale kleermaker; zoals onze bekende kleermaker nu in Cape Maclear voor zijn community óók aan het maken is), een warme maaltijd met fruit, vergoeding voor de onderwijzers en voor het verbruik van water.

Kies je eigen bedrag (minimaal €2,00)

Elk bedrag is welkom! Daarom kun je ook een eigen bedrag kiezen die direct ten goede komt aan de kinderen van Cape Maclear!

Wij nodigen je van harte uit om bij te dragen. Dit kan dus al met € 2,00 (of een veelvoud daarvan). Oók kun je met je hele familie, vriendenkring, je team of afdeling dus voor € 120,00 het onderwijs van alle kinderen van de Nguwe COmmunity voor één maand mogelijk maken! 

Je kunt bijdragen via: IBAN: NL49 INGB 0009 6329 84 o.v.v. Elk kind naar school. 

Namens alle kinderen van Nguwe: BEDANKT! 

NB: Wil je voor een bepaald bedrag per maand gaan bijdragen, dan is dat natuurlijk extra fantastisch! Stuur hiervoor een mail naar info@seen-foundation.nl. 

NB: Wil je een eenmalige of periodieke bijdrage vanuit je bedrijf doen in het kader van je MVO-beleid, dan is dit vanwege onze ANBI status fiscaal aantrekkelijk

Project 'Onderwijs onder dak'

Ter voorbereiding op het bouwen van de school in het Kasungu District, is het onze wens om samen met Christopher en zijn Community een overkapping te realiseren in zijn dorp zodat in de regentijd in ieder geval het onderwijs voor de kinderen door kan gaan; deze overkapping gaat later als ontmoetings- c.q. activiteitenplaats voor de vrouwen van de community fungeren. Dit project zal in eigen beheer door de community van Christopher worden gerealiseerd.

Project 'Making clothes again'

Dit is Christopher.
De kleermaker van Cape Maclear in Malawi. Met zijn vakmanschap onderhoudt hij zijn gezin en familie. Nu zijn naaimachine kapot is gegaan is ook zijn bron van inkomsten weg. Als je wilt kun je Christopher helpen..MAKING CLOTHES AGAIN is de nieuwe actie van onze stichting. We helpen Christopher rechtstreeks en kleinschalig. 

Project 'Mobility for life'

Samen met Sanne willen we Mighty Wiscot uit Cape Maclear ondersteunen om zijn rijbewijs te halen,  zodat hij in staat wordt gesteld om zijn familie en een deel van de lokale gemeenschap duurzaam te onderhouden door o.a. noodzakelijke transporten te verzorgen.