Stichting SEEn content disclaimer

Stichting SEEn, verleent u hierbij toegang tot http://www.seen-foundation.nl/ en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere vanaf nu te noemen: materialen.

Stichting SEEn behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op http://www.seen-foundation.nl/ is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Eventuele overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van of aan Stichting SEEn.

 

Aansprakelijkheid

 

Stichting SEEn spant zich in om de inhoud van http://www.seen-foundation.nl/ zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De eventuele op http://www.seen-foundation.nl/ aan te bieden c.q. aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stichting SEEn. In het bijzonder zijn mogelijk te noemen prijzen op  http://www.seen-foundation.nl/ onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Gebruikers kunnen zelf niet direct inhoud plaatsen op http://www.seen-foundation.nl/. Stichting SEEn oefent hierop moderatie en/of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op de website of via: info@seen-foundation.nl

Voor op http://www.seen-foundation.nl/ opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Stichting SEEn  nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen zoals gebruikt op haar website liggen bij Stichting SEEn. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stichting SEEn, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen zonder gebruikers hierover vooraf te informeren. Eventuele wijzingen worden op de website gepubliceerd.