Disclaimer

Stichting SEEn zet uw geoormerkte donatie rechtstreeks in voor het door u verkozen project ten behoeve van een lokale gemeenschap in een achtergesteld gebied. Bij het behalen van het voor het project gevraagde donatiebedrag, wordt de donatie-actie zo spoedig mogelijk beëindigd.

Mocht er desondanks een hoger bedrag dan gevraagd zijn gedoneerd, dan wordt dit “rest”-bedrag als donatie ingezet bij een vergelijkbaar vervolg- of nieuw project van de stichting. Daarmee kunt u ervan verzekerd zijn dat donaties altijd ten goede komen van projecten.

Stichting SEEn maakt haar financieel beleid volledig inzichtelijk in haar openbare jaarverslag.